mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

ERAS app

 

ERAS apptimalisatie

U bent door uw arts of gespecialiseerd verpleegkundige gevraagd om deel te nemen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek omdat u binnenkort een darmoperatie zult ondergaan, of u wilt meer informatie over het deelnemen aan de studie. Dit onderzoek richt zich om de begeleiding rondom de operatie, met als doel om patiënten meer en beter betrekken in hun eigen zorgproces. Er zullen 156 patiënten deelnemen aan deze studie.

Onder de kopjes in het menu vindt u meer informatie over de studie. U kunt ook contact opnemen met de arts-onderzoeker, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Achtergrond van het onderzoek

Het proces rondom en tijdens de dikke darmoperatie wordt al jaren volgens de ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) richtlijn door artsen en verpleegkundigen uitgevoerd. We weten dat de uitvoering van bepaalde onderdelen van die richtlijn echter sterk afhankelijk is van de inzet van de u. De onderdelen die afhankelijk zijn van de inzet van de patiënt, bijvoorbeeld het bewegen op de eerste dag na de operatie, worden niet goed nageleefd. Door het meer en beter betrekken van patiënten in het proces rondom de operatie denken wij dat deze score verbeterd kan worden. Een verbeterde score zal leiden tot bijvoorbeeld een kortere opnameduur, meer beweging, minder complicaties en een grotere patiënttevredenheid.

Wat is het doel van dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is uitzoeken of het gebruik van een mobiele applicatie door patiënten die een dikke darmoperatie ondergaan, patiënten beter informeert over de gang van zaken rondom de operatie en opname en daarnaast activeert om meer bij de zorg betrokken te zijn en aanzet tot meer bewegen.

Wat houdt meedoen in?

Door loting wordt bepaald of u gebruik gaat maken van de mobiele applicatie. U heeft 50% kans om de mobiele applicatie te kunnen gaan gebruiken. Als u geloot heeft voor de app kunt die gebruiken vanaf het moment dat u toegang krijgt. Dit zal 1-3 weken voor de operatie zijn. Het onderzoek loopt door tot 6 weken na de operatie. Daarnaast zult u ook een polsbandje (een stappenteller) dragen, die uw stappen meet. Het bandje draagt u vanaf 1 week voor de operatie tot en met 3 weken na de operatie.

Als u niet voor de app heeft geloot, krijgt u enkel het polsbandje om uw stappen te meten. Het bandje draagt u vanaf 1 week voor de operatie tot en met 3 weken na de operatie. I.p.v. de app krijgt u een vragenlijstboekje, waarin u de vragen voor het onderzoek kan invullen.

Vragenlijsten

In totaal zult u 18 vragenlijsten gedurende de onderzoeksperiode van 7-9 weken krijgen. Naar schatting bent u tussen de 5 en 10 minuten kwijt per vragenlijst.

Deelnemende Ziekenhuizen

De ERAS-APPtimalisatie studie start in onderstaande ziekenhuizen:

Amsterdam UMC, locatie AMC
Hoofdonderzoeker: prof. dr. M.P. Schijven

OLVG, locatie Oost
Hoofdonderzoeker: dr. H.A. Marsman

Zaans Medisch Centrum
Hoofdonderzoeker: dr. F.C. den Boer

Spaarne Gasthuis
Hoofdonderzoeker: dr. S.J. Oosterling

 

Informatie voor professionals

Dank voor uw interesse in de ERAS-APPtimalisatie studie. Deze gerandomiseerde multicenter trial onderzoekt of de complicatie aan actieve elementen van het ERAS-protocol verhoogd kan worden door het gebruik van een mobiele app.

Onder de kopjes in het menu vindt u meer informatie over de studie

Achtergrondinformatie

Het proces rondom en tijdens de dikke darmoperatie wordt al jaren volgens de ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) richtlijn door artsen en verpleegkundigen uitgevoerd. We weten dat de uitvoering van bepaalde onderdelen van die richtlijn echter sterk afhankelijk is van de inzet van de patiënt. Op de onderdelen die door de artsen en verpleging worden uitgevoerd, die dus onafhankelijk zijn van de inzet van de patiënt, wordt tussen de 70-80% nageleefd. De onderdelen die afhankelijk zijn van de inzet van de patiënt, bijvoorbeeld het bewegen op de eerste dag na de operatie, worden slechts rond de 30-40% nageleefd. Door het meer en beter betrekken van patiënten in het proces rondom de operatie denken wij dat deze score verbeterd kan worden. Een verbeterde score zal leiden tot bijvoorbeeld een kortere opnameduur, meer beweging, minder complicaties en een grotere patiënttevredenheid.

Methode

De Stoma APPtimalisatie studie is een multicenter gerandomiseerde dubbelblinde studie. Patiënten die een electieve colorectale operatie ondergaan, ouder dan 18 zijn en een geschikte smartphone bezitten, worden geïncludeerd. Patiënten uit de interventiegroep zullen een mobiele applicatie installeren die hen door de ERAS zorgpad zal leiden. Patiënten in de controlegroep ontvangen de gebruikelijke zorg. Beide groepen zullen een activity tracker dragen. De primaire uitkomst zal gemeten worden op basis van compliantie aan actieve elementen binnen het ERAS protocol. Secundaire uitkomst en worden gemeten in Patient Reported Outcome Measures (PROMs) zoals Quality of life, fysieke activiteit en tevredenheid over ontvangen zorg. Zorg gerelateerde uitkomsten zoals lengte van opname, aantal complicaties, heropnames en eventuele vervolginterventies worden ook geanalyseerd. 

Inclusie en exclusiecriteria

Inclusie criteria

 • Patiënten die electieve colorectale chirurgie ondergaan
 • Leeftijd > 18 jaar
 • Smartphone met Android 8.0 en hoger of iOS 9.0 of hoger

Exclusie criteria

 • Palliatieve chirurgie, chirurgie met neoadjuvante chemo- of radiotherapie
 • Karnofsky score ≤ 40
 • Onvoldoende begrip Nederlandse taal
 • Visuele beperking onvoldoende gecorrigeerd met bril of contactlenzen
 • Fysieke of mentale beperkingen die het gebruik van een mobiele telefoon beïnvloeden
 • Rolstoel-gebondenheid
 • Pre-operatief is vastgesteld dat volgen van het ERAS-protocol ongewenst is
 • Resectie van meerdere organen