Over mij

25 maart 2015

Marlies Schijven, hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder Serious Gaming, Simulation en Applied Mobile Healthcare

Mw. dr. drs. M.P. Schijven (1969) is benoemd tot hoogleraar Chirurgie, in het bijzonder Serious Gaming, Simulation en Applied Mobile Healthcare, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

mw. prof. dr. Martlies Schijven, hoogleraar AMC, Chirurgie, i.h.b. Serious Gaming, Simulation en Applied Mobile Healthcare

Fotograaf: Dirk Gillissen

Marlies Schijven ontwikkelt en verricht onderzoek naar de valide toepassing van simulatie, serious games en mobiele applicaties in de zorg en medische (vervolg-) opleidingen. Daarnaast onderzoekt zij de waarde van ‘wearables’, oftewel draagbare technologie, voor de zorgprofessional en patiënt;  de aansluiting hiervan in de zorg en meer specifiek het elektronisch patiëntendossier. Schijvens onderzoek leidde tot het verplicht stellen van simulatietrainingen voor chirurgen-in-opleiding alvorens zij laparoscopische chirurgie mogen verrichten op de operatiekamer. Dit, nadat onderzoek van haarzelf en promovendi aantoonden dat AIOS aantoonbaar bekwamer waren na simulatietrainingen ten opzichte van de traditionele opleidingsmethoden. Recentelijk werd dit ook voor het onderzoek naar de effectiviteit van serious gaming vastgesteld.

Schijven studeerde aan de Design Academy in Eindhoven, rondde de studies tot gezondheidswetenschapper en arts af aan de Universiteit Maastricht en promoveerde aan de Universiteit Leiden op Virtual Reality Simulatie technieken in de chirurgie.  Zij werd opgeleid tot chirurg in Eindhoven en Rotterdam, en heeft zich toegelegd op de gastro-intestinale laparoscopische chirurgie. Schijven is sinds 2009 als staf chirurg op de afdeling heelkunde van het AMC werkzaam. Naast haar werk als chirurg leidt ze diverse projecten rondom simulatie en serious gaming voor zorgprofessionals in het AMC. Schijven is Principal Educator op het terrein Simulatie & Serious Gaming, Augmented Reality and mHealth, voormalig voorzitter van de Dutch Society for Simulation in Healthcare (DSSH) en voorzitter van de International Society for Wearable Technology in Healthcare.